De conceptagenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen PLV 12 mei 2021
 4. Afdelingsbegroting 2022
 5. In gesprek met de fractie
 6. Verantwoordingen
  1. Gedeputeerde
  2. Bestuur
  3. Functioneringscommissie
 7. Verkiezing bestuursleden
 8. Presentie en gesprek landelijk partijbestuur
 9. Punten vreemd aan de orde
 10. Rondvraag

Na afloop van de vergadering willen fractie en bestuur graag in gesprek met de leden over het thema ‘inpassing van energie’. Waar gebruiken we energie voor? Voor wie wekken we energie? Wie heeft er voorrang? Kun je voorwaarden stellen aan afnemer? Hoe zorgen we voor ruimtelijke inpassing? En zo zijn er nog veel meer vragen te bedenken. De opzet van de thema-middag leggen we ter plekke uit. Maar we streven naar veel interactie.