Luut van der Kooi

Fractie-assistent Loppersum

Luut van der Kooi, Dorpstraat 11, 9911 PB Oosterwijtwerd.