Onderwijsvernieuwing in Eemsdelta: wat is er nodig?

Onderwijs in een krimpregio, onderwijs in coronatijd, onderwijs in landelijk gebied. Het lijkt wel alsof Eemsdelta met alle maatschappelijke vraagstukken rondom onderwijs te maken krijgt. Voor GroenLinks Eemsdelta is het van belang dat al onze inwoners gelijke kansen op goed onderwijs krijgen. Dat houdt dus in dat je ook vanuit Bierum of Oosterwijtwerd makkelijk naar school moet kunnen. Of het nou de basisschool, middelbare school of vervolgonderwijs is, je moet er kunnen komen en het onderwijs krijgen dat je nodig hebt.

Praktisch houdt dat in dat je goede fietspaden én goede bus- en treinverbindingen nodig hebt - waar GroenLinks een groot voorstander van is - maar nog belangrijker is het onderwijs zelf. Hoe zorgen we ervoor dat opleidingen en kansen voor onze kinderen en jongeren beschikbaar blijven?

Het antwoord hierop ligt volgens ons in een andere manier van onderwijs aanbieden. Landelijk zijn er steeds meer organisaties die pleiten voor hervormingen in het onderwijs. GroenLinks Eemsdelta wil hier in de regio zo snel mogelijk in gesprek met scholen om dit ook te realiseren. Onderwijs is meer dan theorie uit een boek. Onderwijs is nu opgebouwd uit losstaande scholen en niveaus. Dit zou veel meer met elkaar verbonden kunnen zijn.

Daarover gaan wij graag in gesprek en daarvoor bent u van harte uitgenodigd!

We hebben GroenLinks Tweede-kamerlid Lisa Westerveld uitgenodigd om met jullie en ons van gedachten te wisselen over de vraag hoe onderwijs in landelijk gebied beter kan, zodat kinderen hier dezelfde kansen hebben als kinderen in stedelijk gebied.

Via een interactieve digitale meet-up gaan Lopster lijsttrekker voor GroenLinks Anneke Knip en Lisa Westerveld met een panel bestaande uit leerkrachten en ouders in gesprek op vrijdag 13 november 2020 om 15.30 uur. We nodigen elke ouder, scholier en leerkracht van basis- of voortgezet onderwijs uit om hierbij aanwezig te zijn. Wil je je aanmelden of vooraf al een vraag indienen? Vul dan het formulier in.