Schone dorpen

Wat we nu doen, raakt direct de toekomst van onze kinderen. Dorpen moeten groen en schoon worden.

GroenLinks wil daarom:

 • in overleg met alle betrokkenen komen tot een kleinschaliger landbouw die oog heeft voor de belangen van natuur, omgeving, inwoners en boeren
 • deelname aan ‘netwerk natuurinclusieve landbouw’
 • bermen-en landschapsbeleid dat de biodiversiteit herstelt
 • intensieve samenwerking tussen gemeente, inwoners en ondernemers op het gebied van duurzame energie-initiatieven
 • educatieve programma’s die de voedselveiligheid stimuleren
 • van het gas af door voorlichting, actie en samenwerking met woningcorporaties
 • schoon vervoer: meer aandacht voor fiets en elektrisch rijden
 • experimenteerruimte en kenniscentrum voor duurzaam bouwen
 • samen met inwoners uitvoeren en verbeteren van Diftar
 • initiatieven bevorderen die de circulaire economie dichterbij brengen
 • vergroening van de dorpskernen door goed bomenkap-terugplantbeleid
 • in samenwerking met inwoners ontwikkelen en onderhouden van dorps-en schooltuinen
 • stimuleren vergroening van tuinen en dus betere waterafvoer
 • de luchtkwaliteit verbeteren door betere handhaving van mest uitrijden en verminderde houtstook
 • duurzame onkruidbestrijding