Uitgelicht

In de afgelopen raadsperiode maakten we deel uit van het college en hebben we samen met de inwoners en de coalitiegenoten flinke vooruitgang geboekt:

  • Zorg dichter bij huis, forse verbetering van de communicatie en samenwerking met de inwoners. Verhoging van de kwaliteit van onderwijs door de op korte termijn te bouwen kindcentra in Stedum, Middelstum en Loppersum en het behoud van de kleine scholen in de netwerkscholen in Westeremden, Zeerijp en ’t Zandt. Dit zijn - door intensieve samenwerking met ouders, scholen en besturen - de meest in het oog springende resultaten.
  • In de uitvoering van het nieuwe zeer ambitieuze milieubeleidsplan (met vooral: Loppersum in 2030 onafhankelijk van fossiele energie) zijn al flinke resultaten geboekt: verduurzaming overheidsgebouwen en wagenpark, ondersteuning energiecoöperaties, energietransitieakkoord, ondertekend door zestien interne en externe organisaties en de oprichting van het Platform Duurzaamheid.
  • In het gaswinningsdossier zijn we pal blijven staan achter wat we al in 2012 vertelden over gaswinningsniveau, versterking, verduurzaming en schadevergoeding. Het aardbevingsdossier is een nationaal probleem dat nationaal opgelost moet worden. We moeten ons niet tegen elkaar laten uitspelen.

Veel, heel veel moet er de komende tijd nog gebeuren. In een open dialoog tussen college, raad en inwoners willen wij de ingezette koers voortzetten om ervoor te zorgen, dat we, op de rand van een herindeling naar een nieuwe, grotere gemeente, flinke stappen kunnen zetten naar sterke schone dorpen in een toekomstbestendige regio.