Fractie Loppersum stelt vragen over houtstook

Regelmatig  krijgt GroenLinks klachten c.q. meldingen binnen over overlast door houtstook van houtkachels. GroenLinks heeft naar aanleiding van deze klachten vragen gesteld aan het college van b&w.

Problemen met houtstook doen zich meestal voor bij mistig/windstil weer. Een deel van de klachten komt van mensen met ademhalingsproblemen. Landelijk onderzoek wijst uit, dat houtstook, mn. uit houtkachels, zorgt voor uitstoot van fijnstof die veel hoger is dan die bij gas-en kolenstook.

Het KNMI / RIVM werkt aan een zgn. stookalert, maar dat zal nog wel enige tijd op zich laten wachten. Ook bij het ministerie en de Europese commissie  heeft  de problematiek urgentie en wordt gewerkt aan een flinke aanscherping van eisen aan aanschaf en gebruik van hout- c.q. pelletkachels.

Ook wordt er gewerkt aan een praktisch systeem dat gemeenten in staat stelt metingen uit te voeren in de rook uit een schoorsteen.

Vooruitlopend op die ontwikkelingen de volgende vragen:

  1. Is de problematiek bij de gemeente bekend?
  2. Zijn er ook daar meldingen?
  3. Wordt er daadwerkelijk gehandhaafd?
  4. Is het b.v. mogelijk een stookverbod bij windstil/mistig weer inde APV op te nemen?
  5. Een voorlichtingscampagne over stookgedrag en overlast bij mensen met gezondheidsproblemen en een speciaal meldpunt voor stookoverlast zijn mogelijkheden om de overlast terug te brengen. Zou de gemeente daar voor voelen?

‘Het stookplezier van de één betekent verplicht huisarrest voor anderen.”