GroenLinks Eemsdelta heeft een duidelijk standpunt over datacenters, maar ook over participatie. Het kan en mag niet zo zijn dat dit achter onze rug, achter de rug van de inwoners om in achterkamertjes met handjeklap bekokstoofd wordt.  Wij willen niet machteloos toekijken hoe straks een gigantisch datacenter de historische uitstraling van Appingedam gaat domineren.

Maar waarom zijn wij tegen een datacenter bij Appingedam? Laten we de verschillende argumenten eens nader bekijken.

DRAAGVLAK

Mensen willen hier geen datacenter. Dat is simpel, toch? Het verpest ons uitzicht, zorgt voor enorm veel overlast en levert onze inwoners niets positiefs op. Daarnaast is er, zoals het artikel van RTVNoord aangeeft, al veel in achterkamertjes besloten zonder inwoners te horen of informeren.  Zoals het nu gaat, zullen inwoners pas betrokken worden als er een feestelijke opening van het datacenter is, dus wacht daar niet op! Trek de partijvertegenwoordigers eens aan hun jasje en deel je zorgen. Beter nog, schrijf een brief naar het college van B&W en laat je stem nu al gelden.

Wij laten ons natuurlijk horen, maar samen staan we sterker!

STROOM

Groene energie is nog steeds schaars. Een datacenter slokt in één keer de opbrengst op van tientallen windmolens. Hoe groter het datacenter, hoe meer windmolens het nodig heeft; soms wel honderden. Datacenters beloven een deel van hun stroom op te wekken met zonnepanelen, maar dat is maar een absurd klein deel. Het grootste deel van hun stroom komt van windmolens. Ook beloven ze hun restwarmte terug te leveren, maar dat is eveneens een loze belofte omdat hun restwarmte lang niet altijd bruikbaar is.

Nu een nieuwe super-slurper van stroom in onze gemeente neerzetten, zonder een goed plan over hoe we onze economie in hoog tempo klimaatneutraal krijgen is gewoonweg onverstandig. Vergeet daarbij ook niet de zorgen over de verwachte verzwaring van ons energienetwerk. Het is mogelijk dat wij pas ver na 2030 aan de beurt zijn voor het verzwaren van ons energienetwerk. Hoe kunnen we het goedpraten dat onze inwoners straks te kampen krijgen met black-outs terwijl alle, lokaal opgewekte, stroom wordt opgeslokt door een datacenter? GroenLinks Eemsdelta vindt het verstandiger om de prioriteit te leggen bij onze inwoners, hun energielasten en hun toekomst?  

WERKGELEGENHEID

Eén van de meest gehoorde argumenten voor datacenters is dat het zoveel werkgelegenheid oplevert. In de praktijk valt dat nogal tegen. Voor de bouw van zo’n monsterlijk ding zijn natuurlijk flink wat mensen nodig, maar dat wordt vrijwel nooit gedaan door lokale bouwers. Alle datacenters van Microsoft en Google worden bijvoorbeeld gebouwd door een Britse aannemer. De werknemers die in het datacenter zelf werken zijn veelal ingebrachte, niet-lokale, specialisten. Als tegenargument horen we vaak de term ‘verwante industrie’, want die paar mensen die daar werken willen ook eten en slapen, dus dat gaat ons dan geld opleveren, toch?

Nou, die werknemers van datacenters nemen hun bammetjes mee naar het werk en rijden met hun leaseauto ’s avonds gewoon weer naar huis. Een huis dat buiten Eemsdelta staat.

Uit de, tot nu toe bekende, cijfers blijkt dat datacenters gemiddeld slechts 2,5 tot 7 banen per hectare leveren. Bizar weinig als je dat naast het landelijke gemiddelde van 30 tot 40 banen per hectare legt. Het datacenter in de Eemshaven heeft al aangetoond dat de ambities rondom werkgelegenheid vooraf veel te hoog zijn ingeschat en ook bij andere datacenters zien we dezelfde verhalen in de media komen. Vooraf worden veel banen beloofd maar de realiteit laat anders zien. Zouden we dan niet liever andere bedrijven aantrekken? Bedrijven die echt voor werkgelegenheid gaan zorgen?

MILIEU

Ja, het mag gezegd worden. Een datacenter is slecht voor het milieu. Al die schattige poezenfilmpjes die opgeslagen moeten worden, hebben een behoorlijk prijskaartje. Zo zal de temperatuur van het Eemskanaal naar verwachting flink gaan stijgen door het gebruikte koelwater. Dit zal niet alleen leiden tot het afsterven van leven in het Eemskanaal maar zal ook grote invloed hebben op het leven rond het Eemskanaal. Verder zal de stikstofneerslag van de bouw er al niet om liegen, maar dan heeft een datacenter ook nog noodstroomaggregaten die wekelijks getest worden die ook het nodige uitstoten. Er is nog geen enkel onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de natuurgebieden rondom Fivelpoort. Juist in deze tijd, waar er gelukkig steeds meer aandacht komt voor duurzaamheid, klimaat en biodiversiteit is het een ronduit slecht idee om hier een datacenter te plaatsen.

Onze vragen voor het college zijn als volgt:

  1. Het huidige bestemmingsplan laat geen datacenter toe. Waarom is het college bezig met een addendum die dit wel mogelijk zou maken?
  2. Het perceel waar dit datacenter zou komen is al verkocht. Aan wie is dit land verkocht?
  3. Heeft het college gesproken met een internetbedrijf/bedrijven die zoekende is/zijn naar een locatie om een datacenter te realiseren? Zo ja, welk bedrijf/bedrijven is/zijn dit?
  4. Zijn er al gesprekken geweest met eigenaren van windmolenparken om stroom te leveren aan een mogelijk datacenter? Zo ja, welke windmolenparken zijn hier bij betrokken?
  5. Hoeveel huishoudens in Eemsdelta kunnen geen gebruik maken van groene stroom uit windmolenparken als er een datacenter komt in Fivelpoort?
  6. Hoeveel banen denkt het college dat het datacenter concreet per hectare op gaat leveren? Zijn andere soorten bedrijven niet veel meer rendabel voor de werkgelegenheid?
  7. Omwonenden zeggen dat er al grondwerk is begonnen op de beoogde locatie van het datacenter, waartoe dient dit grondwerk als er geen concrete plannen liggen voor een datacenter?

Dit lijken ons simpele vragen waar transparante antwoorden op moeten komen!

Het artikel van RTV-noord vind je hier.