De fractie van GroenLinks wil van het college van B&W weten hoever men inmiddels is met de inventarisatie van onveilige panden. Dat is gebeurd in de vorm van schriftelijke vragen. Die vragen vind je in de bijlage.