GroenLinks wil:

 • Gaswinning zo snel en veilig mogelijk naar nul
 • Volledige en blijvende ruimhartige vergoeding van alle schade ten gevolge van de gaswinning
 • Open en heldere communicatie naar inwoners
 • Maatwerk en duidelijkheid
 • Versnelling in de uitvoering van de versterkingsplannen
 • Schadeherstel en versterking waar mogelijk combineren met verduurzaming en levensloopbestendigheid
 • Eindregie bij de inwoners
 • Ontzorgen en serieus nemen van inwoners en groepen van inwoners
 • In overleg met inwoners invulling geven aan lege ruimtes die bij sloop ontstaan
 • Een fonds inrichten waaruit alle maatregelen en activiteiten ook op de langere termijn bekostigd kunnen worden
 • In gezamenlijkheid optrekken richting ‘Den Haag’
 • Onafhankelijke en transparante bestuurlijke regie op alle terreinen in het aardbevingsdossier
 • Het karakter van dorpsgezichten behouden en monumenten en karakteristieke en beeldbepalende panden sparen
 • Duurzame besteding en lokale regie van NPG-gelden