Sterke dorpen

Om de problemen van de vergrijzing en ontgroening het hoofd te bieden zijn krachtige toekomstbestendige dorpen een noodzaak. Maatregelen die dat bevorderen maken van een probleem een kans. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord.

GroenLinks wil daarom:

 • goede, betaalbare en voor iedereen bereikbare voorzieningen: fysiek en digitaal
 • goed lokaal democratisch bestuur door het aanstellen van dorpencoördinatoren,
 • ontwikkelen van Dorpsplatforms Nieuwe Stijl en dorpscommissies / werkgroepen en ondersteuning van dorpsinitiatieven
 • ondersteuning van zorginitiatieven en zorgcoöperaties
 • betaalbare ‘zorg op maat’ dichtbij huis
 • waar nodig en mogelijk intensieve begeleiding naar werk
 • ondersteuning van informele zorg: burenhulp en vrijwilligers
 • ondersteuning van en warm welkom voor nieuwkomers
 • efficiënt armoedebeleid, met name voor kinderen, in samenwerking met diverse daartoe aangewezen organisaties
 • verbeteren van schuldhulpverlening, meer grip van de gemeente en gezamenlijke aanpak van schulden; schuldhulpverlening mag geen commerciële melkkoe zijn
 • experimenteren met basisinkomen en bijstand op maat
 • betaalbare (huur)woningen, ook in kleinere dorpen
 • aandacht voor lokale cultuur door ondersteuning van amateur- en professionelkunst en culturele initiatieven, evenementen en instellingen
 • toereikende dorpsbudgetten
 • fijnmazig netwerk voor vervoer: van fiets en scootmobiel tot regiotaxi en bestaand openbaar vervoer
 • regionaal fiets- en wandelpadenplan
 • kleinschalig en duurzaam toerisme bevorderen door een meedenkende overheid en regelluwheid
 • behoud van karakteristieke panden en monumenten