fundament gelegd voor een toekomstbestendige regio.

GroenLinks wil daarom:

  • Leer/werkprojecten, een zeer divers pakket aan stageplaatsen en projecten voor maatschappelijk kwetsbare groepen door samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven
  • Prioriteit voor het tot stand komen van een hoogwaardige digitale infrastructuur en een veilig 5G netwerk dat in de nabije toekomst van groot belang is voor het aantrekken van nieuwe bedrijven, werkgelegenheid, duurzame landbouwbedrijven en goede zorg in de regio
  • Volledige integratie van Top van Groningen met provinciale promotie ‘Er gaat niets boven Groningen’
  • Intensivering van de samenwerking met omliggende gemeenten op alle terreinen
  • Hechte provinciale samenwerking wat betreft openbaar vervoer
  • Stimulering onderzoek en toepassing waterstof