Nieuws

Onze kandidaten

GroenLinks Groningen in het kort

Geen ouderwetse keuzes maken vanuit 'gemak' of gewoonte'. Nee, we moeten durven kiezen voor vernieuwing: nieuwe landbouw, nieuwe energie, nieuw wonen, nieuw vervoeren, nieuw werken.

Nienke Homan, lijsttrekker GroenLinks

Lees verder

Noordelijk ‘Nee’ tegen nieuwe gaswinning door Vermilion en NA

“Nieuwe, meer of langere gaswinning’ hoort niet thuis in een tijd van energietransitie. En past niet bij de ambities van schoon water, het voorkomen van bodemdaling en het bijdragen aan verduurzaming. We zien in onze provincies allerlei initiatieven om oude gasputten te heropenen, om bestaande winning te verlengen of te intensiveren of om nieuwe putten te slaan. Wij keuren dat ten zeerste af en zullen ons maximaal inspannen om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.” Aldus Tieneke Clevering, lijsttrekker van Water Natuurlijk Fryslân. Zij sprak dit ‘ Noordelijke Nee’ uit namens een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de waterschapspartij Water Natuurlijk, politieke partijen D66, GroenLinks, PvdA en actiegroepen GasDrovf, Laat Fryslân Niet Zakken en de Stichting Tsjingas uit de provinciën Friesland, Drenthe, Groningen en Overijssel.

Lees verder

Overleden: Henk ter Veen 24 -01-2019

In woord en daad was Henk altijd zeer betrokken bij zijn omgeving, zowel de grote als de kleine wereld. Hij was altijd bereid zich in te zetten. Hij is jarenlang bestuurslid en penningmeester van onze afdeling van GroenLinks geweest.  We zullen zijn gulle gastvrijheid en doordachte ideeën gaan missen.
 
Bestuur en fracties GroenLinks DAL.

Welkom op de nieuwe website van GroenLinks DAL

GroenLinks heeft in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum één afdeling, vooruitlopend op de toekomstige herindeling. Raadsleden hebben we in Loppersum (Leo van Esch en Anneke Knip) en Delfzijl (Tim Haan). In Loppersum hebben we samen met de PvdA een wethouder: Bé Schollema.