Nieuws

Welkom op de nieuwe website van GroenLinks DAL

GroenLinks heeft in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum één afdeling, vooruitlopend op de toekomstige herindeling. Raadsleden hebben we in Loppersum (Leo van Esch en Anneke Knip) en Delfzijl (Tim Haan). In Loppersum hebben we samen met de PvdA een wethouder: Bé Schollema.

Raadsakkoord

Het college van B&W van Loppersum, waarin GroenLinks samen met de PvdA Bé Schollema als wethouder heeft, werkt op basis van een door de hele gemeenteraad gedragen raadsakkoord. 

Lees verder

Wat we al hebben bereikt in Loppersum

In de afgelopen raadsperiode maakten we deel uit van het college en hebben we samen met de inwoners en de coalitiegenoten flinke vooruitgang geboekt:

  • Zorg dichter bij huis, forse verbetering van de communicatie en samenwerking met de inwoners. Verhoging van de kwaliteit van onderwijs door de op korte termijn te bouwen kindcentra in Stedum, Middelstum en Loppersum en het behoud van de kleine scholen in de netwerkscholen in Westeremden, Zeerijp en ’t Zandt. Dit zijn - door intensieve samenwerking met ouders, scholen en besturen - de meest in het oog springende resultaten.
  • In de uitvoering van het nieuwe zeer ambitieuze milieubeleidsplan (met vooral: Loppersum in 2030 onafhankelijk van fossiele energie) zijn al flinke resultaten geboekt: verduurzaming overheidsgebouwen en wagenpark, ondersteuning energiecoöperaties, energietransitieakkoord, ondertekend door zestien interne en externe organisaties en de oprichting van het Platform Duurzaamheid.
  • In het gaswinningsdossier zijn we pal blijven staan achter wat we al in 2012 vertelden over gaswinningsniveau, versterking, verduurzaming en schadevergoeding. Het aardbevingsdossier is een nationaal probleem dat nationaal opgelost moet worden. We moeten ons niet tegen elkaar laten uitspelen.

Veel, heel veel moet er de komende tijd nog gebeuren. In een open dialoog tussen college, raad en inwoners willen wij de ingezette koers voortzetten om ervoor te zorgen, dat we, op de rand van een herindeling naar een nieuwe, grotere gemeente, flinke stappen kunnen zetten naar sterke schone dorpen in een toekomstbestendige regio.

Eco-klus recepten

Veel producten in de bouwmarkt zijn eigenlijk voor de bouwer of de klusser, wat een kant-en-klare maaltijd is voor de (thuis)kok. Het ziet er op het etiket veelbelovend uit, tot je eraan begint. Meestal is de oorsprong, de finesse of de kennis achter het product verdwenen, en moet je volledig vertrouwen op de fabrikant (en zijn etiket). In veel gevallen niets mis mee, maar meestal wil ik toch weten hoe producten precies werken. Vergelijk het maar met koken. Met eenvoudige ingrediënten kan je een lekkere maaltijd bereiden. Je moet alleen weten hoe.

Door de jaren heen, en met veel experimenteren, ben ik bevlogen geraakt door de kracht van bepaalde natuurlijke basisgrondstoffen en vezels. Zelf een mengsel maken kost wat meer tijd, maar als het lukt, geeft het wel een geweldig ‘wow!’-effect. Hieronder vijf geweldige klusrecepten als downloads.

Dirk van Impe

Pagina's